Terveyttä kaikille

Paineet kohdilleen – tiedätkö verenpaineesi?

Paineet kohdilleen – tiedätkö verenpaineesi?

Aikoinaan Pohjois-Karjala projektin keskeisiä teemoja oli herätellä ihmiset tiedostamaan omat terveyden riskitekijänsä. Veren kolesterolitason määrittämisen ohella kansalaisia ohjattiin verenpaineen säännöllisiin mittauksiin ja mahdollisen kohonneen verenpaineen riskitekijöiden tunnistamiseen omissa elintavoissaan.

Lienevätkö opit vähitellen unohtuneet, koska edelleenkin suomalaisten verenpainearvot ovat kansainvälisen mittapuun mukaan korkeita. Riskitason raja-arvoja on tarkennettu sitä mukaan, kun on voitu osoittaa aivohalvauksen ja sydänperäisten ongelmien vähenemistä kohonnutta verenpainetta hoidettaessa tai sen nousua ehkäistäessä. Suurilla henkilömäärillä tehdyt tutkimukset ovat myös osoittaneet, että kohonnut verenpaine heikentää muistia ja lisää mahdollisuutta sairastua muun muassa munuais- ja silmätauteihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan systolisen verenpaineen eli yläpaineen pitäisi olla korkeintaan 140 mmHg ja diastolisen eli alapaineen korkeintaan 90 mmHg. Kuitenkin noin puolella yli 30 vuotiaista suomalaisista se on THL:n tekemän FinTerveys 2017 -selvityksen mukaan enemmän. Taustalla verenpaineen nousuun on useita elintapoihin liittyviä tekijöitä, joihin jokainen voi itse myös vaikuttaa.

Tunnetut terveyden kulmakivet, riittävä ja oikein koottu ravinto sekä riittävästi unta ja liikuntaa, ovat tässäkin ne tekijät, joilla voimme pitää itsestämme huolta myös verenpaineen osalta. Ruokamme on edelleenkin liian suolaista eli saamme natriumia reilusti yli tarpeemme. Jos rakastaa lakritsia, voi aiheuttaa itselleen tietämättään myös verenpaineen vaarallisen nousun. Lakritsiuute lisää merkittävästi natriumin saantia ja samalla vähentää kaliumin määrää elimistössä, mistä johtuen verenpaine voi kohota hurjasti. Ylipainoisen verenpaine on usein myös kohonnut, on painon nousu sitten seurausta turhan paljosta syömisestä tai liallisesta alkoholin nauttimisesta, vähäisestä liikunnasta ja huonosti nukutuista öistä. Henkinen ylirasitus voi johtaa liialliseen syömiseen ja juomiseen ja huonoon uneen eikä kovin stressattuna jakseta liikkuakaan. Syynä verenpaineen kohoamiseen voi olla sekä fyysisiä että psyykkisiä syitä, monesti molempia yhtä aikaa.

Kohonnut verenpaine ei anna merkkejä itsestään ja siksi se voi olla huomaamattomana vuosikausia. Työterveys- tai muu terveystarkastus saattaa olla tilanne, jossa vihdoin se saadaan ”kiinni”. Verenpainetta emme yleensäkään tunne samoin kuin esimerkiksi sydämen lyönnit, joiden epäsäännöllisyyteen varmasti kiinnitämme huomiota ja hakeudumme lääkäriin. Jotkut aktiiviset, terveysteknologisista laitteista kiinnostuneet ihmiset ovat saattaneet hankkia kotiinsa verenpainemittarin. Usein miten se hankitaan vasta sitten, kun joku terveydenhuollon ammattilainen on sitä ehdottanut koholla olevan verenpaineen kotiseurantaa varten. Kun tiedetään, että kohonnut verenpaine on hyvin yleinen terveysongelma, mittarin pitäisi olla yhtä yleinen laite kotioloissa kuin on vaaka. Verenpaineen kohoaminen jo hyvinkin nuorilla voi johtua myös perimästä, joten paineen seurannan aloittaminen on hyvä tapa ehkäistä pahempia muutoksia elimistössä.

Koska kohonnut verenpaine on keskeinen riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksien kehittymiselle jo ilman esimerkiksi veren kolesterolitason nousua, sitä tärkeämpää verenpaineen alentaminen on, jos veren kolesterolitaso on myös kohonnut. Edellä mainitut elintapojen muutokset saattavat jo yksinään auttaa eikä lääkitystä tarvitse edes aloittaa. Moni on laihduttamalla saanut verenpainetasonsa jo kuntoon. Jos joku on jo aloittanut lääkehoidon, sekin on voitu lopettaa hyvin omaksuttujen ja kestävien elintapojen muutosten seurauksena.

Lääkehoitoon löytyy monenlaisia hyviä ja tehokkaita vaihtoehtoja, joiden sopivuutta kullekin henkilölle tarkkaillaan säännöllisillä verenpaineen mittauksilla. Koska lääkärin tai verenpainehoitajan vastaanotolla useimmat ainakin hiukan jännittävät, verenpainelukemat ovat yleensä silloin korkeammat kuin kotona. Kotioloissa tapahtuvan mittauksen tulokset antavat myös terveydenhuollon ammattilaisille arvokasta tietoa lääkkeiden valintaan ja tarvittaviin muihin toimenpiteisiin. Stressiin johtavien taustatekijöiden selvittäminen ja päivittäisen kuormituksen purkaminen voi tarvita psykologista ohjausta, liiallisen suolan saannin välttäminen ja painon hallinta taas neuvoja ruokavalintojen tekemiseen.  Sopivasta ja ennen kaikkea mukavista liikuntamahdollisuuksista ei varmaan ole haittaa kenellekään. Kohonneen verenpaineen alentaminen harvoin onnistuu yksinomaan lääkityksellä, vaan elintapojen tarkistaminen on yleensä paikallaan. Vaikka lääkitys voidaan koostaa entistä tehokkaammaksi käyttämällä useampaa lääkettä, uusin Käypä hoito -suositus kohonneen verenpaineen alentamiseksi korostaa elintapojen muutosta yhä enemmän siitä syystä, että pyritään vähentämään kaikkia sydän- ja aivosairauksien riskitekijöitä eikä vain yhtä monista.

 

Kommentit

Ei kommentteja
Oletko jo rekisteröitynyt? Kirjaudu tästä
Vieras
14.08.2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://ylakarjala.fi/