Aina vähän retkellä

Nurmeksen reittiprojekti ja Aronsalmen laavun kohtalo

Nurmeksen reittiprojekti ja Aronsalmen laavun kohtalo

Ylä-Karjalan jutussa (13.9.) harmiteltiin Aronsalmen laavun siirtoa sekä Juuan suunnan unohtamista reittihankkeessa.

En voinut olla tarttumatta tähän aiheeseen, koska minulla on ollut vahvasti näppini pelissä näihin harmitusta tuottaneisiin asioihin, mutta myös päivänvalon kestävät perustelut sille, että miksi näin on toimittu. Lisäksi haluan myös hieman avata prosessia, jonka johdosta Nurmeksessa ollaan reittiasioissa vihdoin niinkin hyvässä vaiheessa, että uudet monikäyttöreitit alkavat olla käyttökunnossa.

Itse aloin pöyhimään kaupungin reitti- sekä laavuasioita syvällisemmin keväällä 2020 tarkoituksena kirjoittaa aiheesta YAMK-opinnäytetyö sekä tuottaa jonkunlainen konkreettinen suunnitelma laavujen ylläpitämiselle ja uusien reittien rakentamiselle. Tuossa vaiheessa ei ollut mitenkään itsestään selvää, että suunnitelmani johtaisivat lopulta siihen, että Nurmekseen saataisiin uusia käyttökelpoisia monikäyttöreittejä.

Lähtötilanne oli se, että kuntaliitoksen jälkeen kaupungilla oli noin kaksikymmentä laavua ylläpidettävänään ympäri Nurmesta ja Valtimoa, mutta niiden käytännön ylläpito oli hyvin sattumanvaraista ja Nurmeksen päässä ei oikeastaan edes tiedetty, että missä valtimolaiset laavut sijaitsevat. Hyvin epäselvää oli myös se, että minkä kaupungin toimialan vastuulle laavujen ylläpito kuuluu.

Ylläpidettyjä retkeilyreittejä alueella ei myöskään ollut, pois lukien Metsähallituksen reitit sekä Raesärkät. Reittejä oli kuitenkin toivottu pitkään ja hartaasti sekä matkailuyrittäjien että kuntalaisten toimesta. Reittien, etenkin maastopyöräilyreittien puuttuminen, Nurmeksesta nähtiin myös esteenä paikallisen matkailuelinkeinon kasvulle.

Kaupungilla ei ollut aiemmin ollut juurikaan resursseja reittiasiaan paneutumiseen, joten siitä johtuen asia ei ollut myöskään aiemmin edennyt suuntaan tai toiseen, vaikka selkeää tilausta reiteille olisi kuitenkin ollut.

Käsissäni oli tuolloin kieltämättä erittäin sekava paketti ja liikkeelle lähdin käytännössä aivan tyhjästä. Jonkunlainen ajatus oli kuitenkin hommaan ryhtyessäni olemassa, että kuinka kaupungin reitti- ja laavuasiat saataisiin kuntoon.

Tiivistetysti: Selvittelin asioita, tuijottelin karttoja, järjestin avoimen kyselyn mitä vanhoja reittejä tulisi elvyttää, kiersin kaikki kaupungin laavut ja tarkastin niiden kunnon, kirjasin puutteita ja tein muita havaintoja, kyselyn vastausten perusteella kuljin osan vanhoista reiteistä ja tein havaintoja kunnostustarpeista ja -mahdollisuuksista sekä piirtelin karttoja. Vanhasta UKK-reitistä olin yhteydessä sekä Juukaan että Sotkamoon ja uusia reittejä Nurmeksen taajaman tuntumassa kartoitettiin vapaaehtoisporukalla.

Kaiken tämän selvittelytyön ja maastossa vietettyjen päivien jälkeen syksyllä 2020 käsissäni olikin yhtäkkiä valtava määrä tietoa, jonka paketoin ehdotukseksi ylemmille viranhaltijoille: Laavuille tarvitaan ylläpitosuunnitelma ja niitä tulee myös hieman ehostaa, kolme laavua vaatisi myös uudelleen sijoittamisen. Ehdotuksessa oli mukana myös hahmotelmat uusista reiteistä sekä kunnostettavat vanhat reitit. Korostin, että reittien ja laavujen ylläpitoon tulisi myös sitoutua sataprosenttisesti, tai muuten projektia ei kannattaisi edes toteuttaa. Tässä vaiheessa myös ehdotin, että reitti- ja laavuprojekti toteutettaisiin hankerahoituksella.

Homma eteni hitaasti ja epävarmasti kaikenlaisten vaiheiden kautta lopulta siihen, että marraskuussa 2020 hankehakemus oli laitettu vetämään, ja hankkeen tarkoituksena olisi neuvotella tuleville reiteille maankäyttösopimukset sekä tehdä reittien toteutusta varten tarvittavat loputkin suunnitelmat. Laavujen kunnostusasiat toteutettaisiin kaupungin omina töinä ja vastuun niistä sekä laavujen ylläpidosta otti kaupunkirakennepalvelut. Hanke päästiin aloittamaan helmikuussa 2021, kun rahoitus oli varmistunut. Hankkeen toteutus jäi vapaa-aikapalveluille.

Nurmeksen reittihanke kesti marraskuun 2021 loppuun ja sen aikana reitit saivat lopullisen olomuotonsa. Maanomistajien antamat maankäyttöluvat reittien käyttöön olivat nimittäin tae siitä, että reittejä ylipäätään päästäisiin rakentamaan. Alun perin suunniteltujen reittien kulkua jouduttiin paikoin muuttamaan radikaalistikin, kun seinä tuli vastaan kerta toisensa jälkeen. Maankäyttösopimusten neuvotteleminen maanomistajien kanssa oli muutenkin valtava työkokonaisuus - maanomistajia Nurmeksen uusien reittien varsilla on yhteensä yli kaksisataa. Työ vaati yhden henkilön täysipäiväisen työpanoksen kahdeksan kuukauden ajan. Nostan hattua tälle suoritukselle ja haluan korostaa, että ilman tätä tärkeää pohjatyötä meillä ei olisi reittiasiat näin hyvällä tolalla mitä ne nyt ovat.

Samanaikaisesti viilattiin myös laavujen ja reittien ylläpitosuunnitelmia yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden ja kaupunkirakennepalveluiden kanssa. Oleellinen osuus reittien ja laavujen tulevaisuuden kannalta tämäkin.

Maastotyöt reiteillä aloitettiin syyskuun 2021 aikana ja niitä on jatkettu kuluvan vuoden keväällä. Työt jatkuvat kaiketi lumen tuloon saakka.

Mutta palataan Aronsalmen laavulle. Laavun joutuminen siirtolistalle juontaa juurensa vierailuuni paikalla noin kaksi vuotta sitten. Laavu vaikutti heitteelle jätetyltä ja ympäristö epäsiistiltä, joten en silloin nähnyt sen potentiaalia vaan kylmästi ehdotin laavun siirtoa. Laavun vieressä on myös kota, jonka katsoin toimittavan riittävästi tulipaikan virkaa. Lisäksi olin tiedustellut Juuan kunnalta aikovatko he elvyttää omaa osuuttaan vanhasta UKK-reitistä, mutta aikomuksia ei tuolloin ollut. Heillä oli suunnitelmissa tehdä joku toinen reitti, mutta tarkempia tietoja ei siitä vielä silloin ollut. Tämä tieto myös vaikutti yhtenä tekijänä siihen, että Nurmeksesta ei lähdetty raivaamaan vanhaa UKK-reittiä Juuan suuntaan.

Viittaamassani Ylä-Karjalan jutussa Aronsalmen laavun siirto perustellaan sillä, että uusien Nurmeksen reittihankkeessa suunniteltujen reittien varsilta puuttui taukopaikkoja, joten olemassa olevien laavujen siirto uusille paikoille, jossa ne palvelevat uusien reittien käyttäjiä on järkevää.

Tämä oli nimenomaan se johtoajatus, miksi laavuja ylipäätään kannatti alkaa siirtelemään paikasta toiseen. Vaihtoehtohan olisi ollut vain purkaa niin sanotut ylimääräiset laavut pois, mutta uusiokäyttö oli tässä tapauksessa parempi vaihtoehto. Kaksi muuta siirrettävää laavua olivat Saramon lintutornin laavu, koska se sijaitsi käytännössä suolla ja oli aivan veden vallassa sekä Hiisilammen laavu Ylikylässä, syystä jota en muista.

Enemmän on kuitenkin saatu kuin viety pois, nimittäin ainakin yksi siirtolaavu on löytänyt jo uuden paikkansa Kotilanvaaran kierroksen varrelta Paljakanvaaralta. Toinen siirtolaavu, luultavasti juuri ex-Aronsalmen laavu, saa paikkansa Rämeelästä Nurmes-Valtimo reitiltä, eli Hurtan taipaleelta, kuulemma vielä tämän syksyn aikana. Lisäksi useat laavut ovat saaneet kaverikseen uuden huussin kuluneen kesän aikana.

Uusista reiteistä Porokylän polut, Kotilanvaaran kierros ja Kokkosärkkä ovat käyttövalmiita, Hurtan taival lähes käyttövalmis ja Talonpojan taipaleella on työt aloitettu, mutta se valmistunee ensi kesänä. Reitti- ja laavuprojektia edistää tällä hetkellä kaupunkirakennepalvelut, joka lienee myös reittien ylläpidon vastuutaho.

Tämän perusteellisen selonteon pointtina oli siis avata tätä reitti- ja laavuasiaa tarkemmin, koska se on ollut hyvin pitkäkestoinen ja monivaiheinen prosessi, jossa piti ottaa huomioon paljon erilaisia liikkuvia osia. Yksi laavun siirto on pieni osa koko projektia, yhtään tietenkään väheksymättä siitä aiheutunutta harmitusta, mutta ehkä asian laittaminen osaksi isompaa kokonaisuutta lisää ymmärrystä ratkaisua kohtaan.

Ja projektihan jatkuu yhä. Itse seuraan suurella mielenkiinnolla reittien valmistumista ja aiheeseen liittyviä keskusteluja. Huomionarvoinen seikka on esimerkiksi se, että Nurmeksen kaupungin voimassa olevassa strategiassa mainitaan reitistön laajentaminen. Ehkä tulevan kolmen vuoden aikana saammekin uusia reittisuunnitelmia ja suuntana voi hyvinkin olla vaikka Juuka.

Tässä vielä karttalinkki, jossa näkyvät kaupungin tulipaikat ja uudet reitit: https://www.infogis.fi/nurmes/?link=fFceMsaaz (Paljakanvaaran ja Rämeelän laavut näyttävät puuttuvan vielä listalta.)

Aihekuvan laavu liittyy myös tapaukseen.

 

Kommentit

Ei kommentteja
Oletko jo rekisteröitynyt? Kirjaudu tästä
Vieras
28.09.2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://ylakarjala.fi/